Als het ambt zwaar valt

Conferentie over autisme bij ambtsdragers

Autisme komt ook onder ambtsdragers voor. Dat kan gevolgen hebben voor de uitoefening van een ambt in de kerk. Hoe kunnen ambtsdragers met autisme en hun medekerkenraadsleden daarmee omgaan? Wat weten we over geloof en autisme? Deze en andere vragen komen aan de orde op de ambtsdragersconferentie die wordt georganiseerd door Platform Autisme in de kerk.

Klik hier om u aan te melden!

Organisatie

In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.

Programma

Lezing 1
De invloed van autisme op geloof en geloofsbeleving
Over de invloed van autisme op geloof en geloofsbeleving bij het invullen van een kerkelijk ambt. Door prof. dr. H. Schaap-Jonker, rector Kennis instituut christelijke ggz en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de VU.

Lezing 2
Autisme en de roeping tot het ambt
Over het spanningsveld dat ambtsdragers met autisme kunnen ervaren als zij zich geroepen weten tot het ambt en de vragen die er kunnen zijn rond openheid over de diagnose en de gevolgen die autisme kan hebben voor de samenwerking binnen de kerkenraad. Door prof. dr. A. de Muynck, lector bij Driestar educatief en bijzonder hoogleraar Christelijke Pedagogiek aan de Tehologische Universiteit Apeldoorn (TUA).

Na twee lezingen is er een interview met ervaringsdeskundigen en een forumbespreking.

De avond wordt geleid door dr. P.W. van de Kamp, emeritus docent Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK).

Praktische informatie

  • Waar: Driestar Educatief (Burgermeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda)
  • Wanneer: D.V. woensdag 15 mei 2019
  • Tijd: 19.30 uur – 22.00 uur
  • Aanmelden op deze pagina.
  • Voor wie: Ambtsdragers met autisme en (mede-)kerkenraadsleden en anderen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp of dit in de praktijk tegenkomen.

Organisatie

In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.