Geloven tussen waan en werkelijkheid: religie en mentale gezondheid

Dit najaar geeft Hanneke Schaap-Jonker, bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit vanwege het Kennisinstituut christelijke ggz het mastercollege ‘Geloven tussen waan en werkelijkheid: religie en mentale gezondheid’.

In deze module staan de interacties centraal tussen psychiatrische stoornissen enerzijds en religie, spiritualiteit en zingeving anderzijds. De focus ligt op de religieuze en existentiële problematiek die kan samengaan met, de aanleiding kan vormen voor, of het gevolg kan zijn van psychopathologie. We kijken zowel vanuit psychologisch als existentieel perspectief naar genoemde problematiek en het herstel daarvan.  Zie hier voor meer informatie over de inhoud van het college.

Het mastercollege ‘Religie en mentale gezondheid’ zal volledig online gegeven worden. Het bestaat uit een synchroon deel (je logt in op de ingeroosterde tijd) en een asynchroon deel (je volgt colleges op je eigen tijd). Dit is een kans voor masterstudenten van andere opleidingen en andere universiteiten: het is nog makkelijker om dit vak te volgen als een extracurriculair vak (voor VU-studenten) of als bijvak voor studenten van buiten de VU. Daarnaast kunnen contracttoehoorders tegen betaling deelnemen aan deze module. Dus ben je geïnteresseerde student óf professional die al werkzaam is in de praktijk: van harte welkom om je kennis uit te breiden en je inzichten te delen met anderen!

Meer informatie over aanmelden vind je hier als je student van buiten de VU bent en hier als je contracttoehoorder bent.

Meer evenementen