Geloof en zingeving in de verslavingszorg

Aandacht voor zingeving is essentieel in de verslavingszorg. In de wetenschappelijke literatuur wordt hier regelmatig op gewezen.

Waarom zou je het hele proces van afkicken ingaan, als je niet weet of je leven zin heeft of waarvoor je het doet?

Tijdens dit symposium presenteren we de resultaten van nationaal en internationaal onderzoek naar de rol van zingeving en geloof bij verslaving, het welbevinden van verslaafde cliënten en het behandelresultaat.

De centrale vraag is hoe we deze wetenschappelijke inzichten kunnen doorvertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk. Daarom is er nadrukkelijk aandacht voor de implicaties voor zorgvisie en concrete interventies.

Hier kunt u zich aanmelden.

Praktische informatie

Datum en tijd: 27 september 2018, vanaf 16:00 uur
Locatie:
 De Hoop ggz, Dordrecht
Kosten: €45,- (inclusief maaltijd). De kosten voor studenten zijn €22,50.
Voor collega’s van De Hoop ggz geldt een gereduceerd tarief. De kosten worden achteraf verrekend vanuit het centrale opleidingsbudget.
Accreditatie is aangevraagd: NVvP, VVGN, FGzPt.
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) Nederlandse Verenging voor Psychiatrie (NVvP) en NIP K&J herregistratie heeft de nascholing geaccrediteerd met 3 punten, NIP K&J behandeling, diagnostiek en overige taken 0,5 punt.

Aanmelden: hier kunt u zich aanmelden.

Programma

16.00 uur:   Opening door dr. Hanneke Schaap-Jonker (voorzitter)

16.10 uur:   Lezing door drs. Jan Teerds: ‘De unieke bijdrage van religie en spiritualiteit in het voorspellen van abstinentie en psychische klachten van verslaafde cliënten: verslag van een onderzoek

16.40 uur:   Lezing door dr. Brian Ostafin: ‘Meaning making, addiction and well-being

17.25 uur:   Lezing door drs. Marjolein Boomsma: ‘Zingeving en verslaving: implicaties voor de zorgpraktijk vanuit perspectief van ervaringsdeskundigheid

18.00 uur:   Pauze & maaltijd

18.45 uur:   Lezing door drs. Wilco Sliedrecht: ‘Geloof’ in een systematic review

19.05 uur:   Lezing drs. Henk Jan Seesink: ‘Impliciete en expliciete leerprocessen bij verslaving: de rol van overgave aan God bij christelijke patiënten’

19.35 uur:   Sluiting door dr. Hanneke Schaap-Jonker (voorzitter)