Congres: Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf

Het congres Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf vindt online plaats op 16 april. De hoofdsprekers tijdens dit congres zijn Pehr Granqvist en Hanneke Schaap-Jonker. Dit congres wordt georganiseerd door de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP), De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH) en het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg).

Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf
Relationeel welbevinden in onderzoek en behandelpraktijk

In toenemende mate worden gehechtheidsrelaties gezien als fundamenteel voor psychopathologie, psychosociale problemen en welbevinden. Vanuit dit hechtingsperspectief, wordt in de godsdienstpsychologie ook de relatie tussen mens en God begrepen en onderzocht als een gehechtheidsrelatie. Wij zijn relationele wezens – van de navelstreng tot in Abraham’s schoot.

De relatie met God als gehechtheidsrelatie, haakt aan bij psychologische gehechtheidsmechanismen. Zo correspondeert de ervaring van interpersoonlijke gehechtheid vaak met de ervaring van God. Maar soms wordt onveilige menselijke gehechtheid juist in de geloofsrelatie gecompenseerd. In gehechtheidsrelaties zijn vermogen tot mentaliseren, zelfcompassie en begripvolle omgang met eigen gevoelens bepalend voor de ervaring van (on)veilige gehechtheid. Tijdens het ochtendprogramma wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in godsdienstpsychologisch onderzoek naar gehechtheid; en komt aan bod hoe dergelijke interpersoonlijke en intrapsychische processen doorwerken in de ervaring van gehechtheid aan God.

In een gevarieerd middagprogramma wordt op deze thema’s een verdieping gegeven. Onderzoek van Nederlandse bodem legt verbanden tussen gehechtheid aan God, godsbeelden, en cognitieve schema’s. Verder wordt er ingegaan op de relatie tussen geloven en gehechtheid in volwassen partnerrelaties, bij kinderen, en bij rouwen – met bij dit alles veel aandacht voor werken met gehechtheidsdynamieken in de therapeutisch/ggz-behandelpraktijk.

Praktische informatie

Het congres start om 10.00 uur en wordt rond 16.00 uur afgesloten. Je kunt je hiervoor al aanmelden via het formulier op de pagina. Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd. Op deze pagina volgt binnenkort meer informatie over de verdere inhoud van het programma.

Deelname aan het congres kost geld. Meld je je aan dan betaal je direct de kosten van het congres. Het congres kost:

  • Student: € 30,-
  • Lid van de NVVCH of CVPPP: € 95,-
  • Overige deelnemers: € 130,-

Aanmelden voor het congres 'Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf'

  • € 0,00

 

Meer evenementen