Aanmeldformulier | Als het ambt zwaar valt

Hier kunt u zich aanmelden voor de ambtsdragersconferentie ‘Als het ambt zwaar valt’ over autisme bij ambtsdragers op 15 mei 2019 in Gouda.

N.B.: Deelname aan deze conferentie bedraagt €12,50,- per persoon. U dient dit bedrag na aanmelding (uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de conferentie) over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0641197543 t.n.v. Eleos, o.v.v. voorletter(s), achternaam en 'Autisme in de Kerk 15 mei 2019'.