Aanmelden voor symposium ‘Geloof en zingeving in verslavingszorg’

Hieronder kunt u zich aanmelden voor het symposium ‘Geloof en zingeving in verslavingszorg’.

Annuleringsvoorwaarden:

  1. De deelnemer kan kosteloos annuleren tot 7 dagen voor aanvang van het symposium.
  2. Bij annulering binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.
  3. Indien er een overmachtssituatie heeft plaatsgevonden kan dit per mail vermeld worden en kan naar oordeel van het Kicg het bedrag kwijtgescholden worden. Het afzeggen door ziekte valt ook onder de term annulering.
  4. Deelnemers mogen zich laten vertegenwoordigen door een vervanger.

dhr.mw.

N.B. door aanmelding gaat u akkoord met het betalen van de deelnemerskosten. U dient dit bedrag na aanmelding over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0641197543 t.n.v. Kicg o.v.v. congres zingeving in de verslavingszorg. Voor collega’s van De Hoop ggz geldt een gereduceerd tarief. De kosten worden achteraf verrekend vanuit het centrale opleidingsbudget.