Toerustingscursus ‘Zorg voor mensen met psychische problemen’

In uw kerkelijke gemeente komt u ze zonder twijfel met regelmaat tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis.

Is er in uw gemeente voldoende kennis in huis over psychiatrische ziektebeelden? Herkent u de onzekerheid als het gaat om de vraag: tot waar reikt de zorg die de kerk kan bieden – en hoe biedt u die? En wanneer kunt u iemand beter doorverwijzen naar een ggz-instelling?

Omzien naar elkaar gaat niet buiten jezelf om; je eigen persoon en karakter spelen een rol. Hoe gaat u om met uw eigen betrokkenheid, bezorgdheid en soms ook onvermogen als het gaat om de pastorale zorg voor mensen in uw gemeente?

Het Kennisinstituut christelijke ggz wil ambtsdragers, pastores, predikanten en geestelijk verzorgers in de regio Midden Nederland verder toe rusten op dit gebied en biedt de toerustingscursus ‘Zorg voor mensen met psychische problemen’ aan. In vijf donderdagavonden in de periode april tot en met juni 2019, gaan we in Amersfoort in op bovenstaande vragen.

Klik hier om u aan te melden!

Data

U volgt de cursus op vijf donderdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur in Amersfoort. N.B.: voorlopig programma (thema’s per avond kunnen nog wisselen).

4 april 2019: Pastoraat, pastor, (sociale) context en psychiatrische stoornissen.
25 april 2019: Omgaan met autisme.
16 mei 2019: Omgaan met persoonlijkheidsstoornissen.
6 juni 2019: Omgaan met depressie.
20 juni 2019: Omgaan met verslaving.

Invulling thema’s

Bij elk van de thema’s komt informatie over de huidige kennis van zaken in de wetenschap aan de orde, evenals de wisselwerking van de stoornis met geloof(s)beleving. Daarnaast bespreken we bij elk thema mogelijkheden en grenzen van pastoraat en hulpverlening, mede aan de hand van casuïstiek.

De avonden zijn informatief en interactief van karakter. De cursus start telkens met een inleiding over het thema door een specialist. Vervolgens gaat u groepsgewijs in diverse werkvormen aan de slag. Elke deelnemer ontvangt een syllabus met achtergrondinformatie en hand-outs van de presentaties.

Na afloop van de cursus:

  • kent u globaal de achtergronden en inhoud van psychiatrische ziektebeelden;
  • hebt u handvatten aangereikt gekregen in het praktisch omgaan met psychiatrische problematiek in relatie tot christelijk geloof in de eigen (pastorale) praktijk;
  • kent u de eigen grenzen c.q. mogelijkheden en onmogelijkheden bij het omgaan met psychiatrische problematiek binnen de eigen (pastorale) praktijk en weet u hoe en wanneer door te verwijzen naar reguliere ggz-instellingen.

Kosten en aanmelding

Klik hier om u aan te melden!

Deelname aan de cursus bedraagt 125 euro per persoon.
Bij deelname aan de cursus geldt de annuleringsregeling.

Neem voor meer informatie contact op met Agnes Hagenbeek via tel.  088-8921235 of agnes.hagenbeek@eleos.nl.