Onderzoek naar verslaving in de gereformeerde gezindte

In onze samenleving zijn er veel jongeren en volwassenen die kampen met verslaving. Dat gaat de reformatorische kerken helaas niet voorbij. Maar hoe groot is het aantal gemeenteleden dat verslavingszorg nodig heeft? En waar kunnen zij terecht voor verantwoorde verslavingszorg. Het Kennisinstituut christelijke ggz deed het afgelopen half jaar in opdracht van het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) van de Gereformeerde Gemeenten onderzoek naar deze vragen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Jolanda de Vries en Hanneke Schaap-Jonker.

Uitkomsten

Aan het onderzoek onder 2500 respondenten blijkt dat bij ongeveer 1 op de 5 gezinnen binnen de reformatorische gezindte iemand kampt met verslavingsproblemen. Hoewel het middelengebruik van volwassenen onder het landelijk gemiddelde ligt, vormt verslaving wel degelijk een probleem. Wat betreft middelengebruik scoren mannen in het onderzoek hoger dan vrouwen. Een andere conclusie is dat het gebruik is onder jongeren is op de meeste punten hoger dan bij volwassenen. Vooral bij alcoholgebruik is het verschil tussen mannen (18 jaar en ouder) en jongens  (18-) groot. Van de jongens wordt 13 procent tot de zware drinkers gerekend.

Hulp zoeken

In het onderzoek werd gevraagd of en waar de respondenten hulp zoeken. Zestig procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan het moeilijk te vinden om met verslavingsproblemen of ernstige psychische problemen naar een ambtsdrager te stappen. Zes procent van de respondenten is zelf ambtsdrager. Iets meer dan de helft van deze ambtsdragers kent gemeenteleden met verslavingsproblemen, 81 procent kent gemeenteleden met ernstige psychische problemen. Van de ambtsdragers geeft.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport. Hierin staan het complete onderzoek en alle resultaten beschreven.